На Маја Узунова и Никола Мијановиќ им е потребна вашата помош. Радостa дека сe примени на академијата за развој на iOS игри Makegameswithus.us е скратена за неколку илјадници долари кои им се потребни да престојат во Сан Франциско, каде ќе се оддржи курсот. Двајцата млади програмери, кои заедно кодираа во скопска фирма, и заедно аплицираа […]

Прочитај повеќе