CNN се надева дека ќе успее да ги убеди граѓаните да допринесат со граѓанското новинарство употребувајќи ги очилата за проширена реалност, Google Glass. Ова пред се се однесува на споделување на уникатни фотографии и видео содржини преку Google Glass, од корисниците кои би биле директно присутни на локациите каде што се случуваат настаните. Споделувањето на […]

Прочитај повеќе