Momentum е екстензија за Google Chrome која ја заменува „таб“ страната на Chrome со страна која не само што подобро изгледа туку е и далеку покорисна. Првата промена која ќе ја забележите е огромната фотографија гоја го зафаќа целиот простор на прелистувачот, на средина на екранот можете да ја видите пораката за добредојде и часовник. […]

Прочитај повеќе