Математиката има клучна улуга насекаде, но никој од нас најверојатно не ја препознава кога ја гледа на телевизија. Собирање, множење, тригонометрија и геометрија и уште цел куп математички операции, имаат своја улога во креирањето на цртаните филмови на Pixar. Поместување, ротирање, зголемување на карактерите, па и нивно рафинирање во сите овие сегменти на анимацијата Pixar […]

Прочитај повеќе