Грешка во OpenSSL, популарен слободен софтвер за SSL/TLS протоколи, овозможи експлоатација на меморијата на било кој сервер кој го има имплементирано софтверот. Дека работата е навистина сериозна се наведува проценката дека два од секои три сервери на веб работат со OpenSSL. Практично, HeartBleed им овозможува на напаѓачите директен пристап до податоците складирани во меморијата на […]

Прочитај повеќе