Learnstift e прототип на паметно пенкало кое наскоро може да се најде во училиштата. Креатори на пекалото се Фолк Волски, Даниел Касмахер и Алекс Ханке. За разлика од останатите слични проекти кои овозможуваат интересни функции, Lernstift е фокусиран да биде асистент додека децата учат да пишуваат. Пенкалото има два мода на работа, едниот помага за […]

Прочитај повеќе