Како во Европа, така и во Македонија се цели кон законодавство кое ќе им гарантира приватноста на интернет корисниците. Идејата е да им се даде правото да бидат заборавени на Интернет, и нивните лични податоци да бидат целосно тргнати од сите друштвени мрежи и сите онлајн сервиси на кои се регистрирале во долгогодишното користење. Но, […]

Прочитај повеќе