(Oва е гостински текст од Елена Игнатова, проектен координатор во Фондацијата Метаморфозис) Локалната канцеларија на Microsoft Македонија заедно со фондацијата Метаморфозис го организираат денот на Microsoft посветен на НВО секторот „Бидете иницијатор на промени“. Денот, кој е посветен на невладините органиации, ќе им овозможи на претставниците на граѓанскиот сектор преку интерактивна програма да ги подобрат своите […]

Прочитај повеќе