На 25 годишнината од раѓањето на глобалната мрежа, креаторот Тим Бернерс-Ли како горд родител го даде своето мислење за состојбата со Интерентот сега, пред 25 години и за иднината. „Чувствувам некаква иноваторска гордост. Сепак момент на кој сум најгорд е духот на соработка кој го имавме последниве 25 години“, вели г. Бернерс-Ли во интервју за […]

Прочитај повеќе