Неодамна беше донесен Законот за аудиовизуелни медиумски услуги кој за среќа не ги опфати порталите и интернет телевизиите во првичниот предложен опсег. Законот во голем дел опфаќа усогласување со Директивата на Европската Унија за аудиовизуелни медиумски услуги, но во дел е осврнат на иден развој и следните чекори во телевизијата како „видео по барање“ (on […]

Прочитај повеќе