Hardware/Hybrid Accelerated Cosmology Code (HACC) е обид да се искористи пресметковната моќ на суперкомпјутерите за прикажување на комплициран модел на универзум кој е во експанзија. Проектот следи четири пати повеќе елементи од претходната симулација, односно над 1,1 трилиони честички додека се поместуваат. Пресметките за проектот ги прават три суперкомпјутери Titan, Sequoia и Mira. Додека работи […]

Прочитај повеќе