Сервисот кој нуди бесплатно менаџирање со електронска пошта, Unroll.me се повлекува од Европа. Причината за ова е воведувањето на GDPR со кој на компаниите ќе им се наметнат сериозни барања за заштита на податоците. Unroll.me е првата компанија која признава дека исполнувањето на условите на новиот закон нема да е едноставно, ниту лесно. Најверојатно усогласувањето […]

Прочитај повеќе

Европа наскоро ќе има нов закон за заштита на личните податоци. Законот е во подготовка од 2016 година, а од мај оваа година и официјално ќе биде во употреба во сите држави членки. Официјално стапува на сила 20 дена по објавувањето во службениот весник на Европската Унија. Законот официјално треба да стапи на сила од […]

Прочитај повеќе

Предлог реформата на Законот за заштита на податоци предложен од Европската Комисија ја помина првата пречка, Комисијата за цивилна слобода, правда и внатрешни работи со 49 гласа за 1 против и 3 воздржани, ја поддржа промената. „Гласот на водечката комисија во парламентот е јасен сигнал за Европа. Го одбележува патот за единствен и посилен закон […]

Прочитај повеќе