Од 19 до 22 октомври ќе се оддржи работилница за деца за реупотреба на електронскиот отпад, во склоп на Меѓународниот филмски фестивал Giffoni Macedonia, организирана од фондацијата Метаморфозис. Малите корисници преку ликовни работилници со цртежи ќе илустрираат интересни едукативни факти за електронскиот отпад, а потоа овие цртежи ќе бидат дигитализирани и достапни на www.oer.mk како […]

Прочитај повеќе