Можеби GTA V е најдобро продаван дел на GTA серијалот, но во голем дел популарноста на играта пред сè, се должи и на популарноста на серијалот кој е присутен повеќе од 15 години. GTA 1 или само GTA е почетокот на неверојатниот серијал на Rockstar Games тогаш под името TMA Design Ltd., во најголем дел […]

Прочитај повеќе