Фондацијата Linux ја објави својата соработка со OpenBEL за платформа со слободен код која ќе се користи за споделување на научни податоци. OpenBEL стои зад „Open Biological Expression Language“, јазик кој се користи помеѓу научниците за претставување на научните откритија во форма која може да се пресметува. Фондацијата која има големо искуство во создавање, водење […]

Прочитај повеќе