Првиот конкурент на Google Glass, Telepathy на Такахито Игучи успеа да ги собере потребните 5 милиони долари за реализација на проектот. Првичната идеја на г. Игучи беше, за разлика од Google, доживувањата видени преку очилата да се споделат со потесен круг пријатели. Проекторот ќе стрима видео до пријателите на корисниците, а корисникот кој го испраќа […]

Прочитај повеќе