The Document Foundation ја објави 4.1 верзијата на својот софтверски пакет, LibreOffice. Новата верзија доаѓа со неколку новитети и поправени 3.000 грешки. Покрај тоа што ова е најдобриот LibreOffice, од Document Foundation сметаат дека ова е најинтероперабилниот бесплатен и отворен пакет. Интероперабилноста игра голема улога, бидејќи најголем дел од пазарот го држи Microsoft со својот […]

Прочитај повеќе