Интернет е глобален систем на интерконектирани компјутерски мрежи кои доброволно се поврзани помеѓу себе. Но, иако ова технички значи дека нема сопственик, сепак со Интернетот управуваат повеќе поврзани институции. Од инфографикот на ICANN, во кој се објаснува како функционира регулирањето и управувањето на Интернет, ќе забележите дека контролата врз мрежата ја имаат: цивилниот сектор, приватниот […]

Прочитај повеќе