Прекумерната употреба на пестициди во овоштарниците во Ресен е едно од поголемите загадувања во природата околу Преспанското езеро каде живеаат над 2.000 уникатни видови риби, птици и животни. За да го спречат ова непотребно загадување, UNDP заедно со Општината Ресен започнаа проект за зголемување на свеста за одржливи земјоделски практики, и рано информирање на земјоделците […]

Прочитај повеќе