…читајте од почеток. Тука ќе го најдете првиот дел од Граѓанско новинарство и активизам на Интернет. Сите нови технолошки алатки и сервиси денес граѓаните ги користат за откривање на вистината и активизам. Досега многупати интернет заедницата заедно се обидела да издејствува и да дојде до вистината како што го направи тоа во септември 2002 година […]

Прочитај повеќе