Новиот текст на Законот за медиуми од вечерва повторно ќе биде достапен за разгледување и коментирање. Според Министерот Иво Ивановски vо новиот текст се направени низа промени за „допрецизирање и појаснување на дефинициите“. Тоа што е најзначајна промена е што во новиот предлог-закон извршена е променет на членот 4 кој сега вклучува „Слободата на медиумите […]

Прочитај повеќе