Komunicira.me е бесплатна апликација им овозможува на сите поединци да комуницираат со лицата со оштетен слух и да го научат македонскиот знаковен јазик. Веруваме во тоа дека технологијата е тука за да го направи светот подобро место за живеење и да креира можности кои претходно не постоеле. Оваа апликација ќе направи уште еден чекор поблиску […]

Прочитај повеќе

Околу 2.500 слепи лица во Македонија, од кои 70 кои активно користат комјутер, сега ќе можат полесно да се снаоѓаат со електронските содржини благодарение на софтверот за синтеза на говор на македонскиот јазик. Софтверот за синтеза на говор – претставен од Министерството за информатичко општество и Министерството за труд и социјална политика, а креиран од […]

Прочитај повеќе