Околу 2.500 слепи лица во Македонија, од кои 70 кои активно користат комјутер, сега ќе можат полесно да се снаоѓаат со електронските содржини благодарение на софтверот за синтеза на говор на македонскиот јазик. Софтверот за синтеза на говор – претставен од Министерството за информатичко општество и Министерството за труд и социјална политика, а креиран од […]

Прочитај повеќе