Фондацијата Метаморфозис објавува повик за фондации, здруженија на граѓани и други облици на формално и неформално граѓанско здружување за учество во серија на обуки кои ќе придонесат за унапредување на нивните активности и мисија преку користење на информатичко-комуникациски технологии (ИКТ). Вештините со кои ќе се стекнат избраните организации вклучуваат: Поефикасно канцелариско работење и раководење со/спроведување […]

Прочитај повеќе