Германија го прогласи Интернетот како „неопходна услуга“. Ова значи дека ако пристапот до Интернет е нарушен ошетените Германци ќе имаат право да побараат надомест на штетата, известува Reuters. Решението е донесено по одлука на судот од Карлсруе откако еден жител два месеци не можел да ја користи DSL линијата во период од 2008 до 2009 […]

Прочитај повеќе