Zeusmos e нов пиратски сервисо кој овозможува да се крадат пиратираат апликации за iPhone без да се декодира (jailbrеak) телефонот. Но, ова Zausmos не го прави заради тоа што ја сака „слободата“, туку бидејќи сака да заработи. Сервисот наплаќа претплата според број на симнати пиратирани апликации. Доколку имате декодиран телефон, тогаш апликациите се бесплатни. Интересно, […]

Прочитај повеќе