Универзитет од Гент направи сферичен LCD екран кој може да се вгради во леќи за очи.  Засега предност е што целата површина на леќата е пиксилизирана, но во оваа фаза од проектот симболите кои може да се прикажуваат се слични како тие кои ги има на екранот на дигитрон. Ако се надевате на HUD екран, […]

Прочитај повеќе