Со цел да се подобри квалитетот на рецензии на апликациите во Google Play Store, од Google ги интегрираа профилите од Google+ во продавницата. Така од сега кога ќе коментирате нешто за некоја апликација, истото ќе биде објавено со вашето име и презиме. Ваква интеграција веќе има со YouTube. Оваа можност е веќе во функција и […]

Прочитај повеќе