Ако ве прашаме како доаѓате до најновите вести, што мислите, колкумина од вас ќе одговорите дека се информирате преку Time.mk? Кога агрегаторот за вести стартуваше пред пет години на 1 јули 2008-ма година со цел „да ги демократизира вестите“, како што вели основачот Игор Трајковски, немаше сомнеж дека македонскиот интернет доби вреден сервис кој не […]

Прочитај повеќе

Faktor.mk е нов .мк економски портал чија цел е да понуди „покомплексно третирање на економските појави и случувања низ призмата на изнаоѓање на оптимален однос меѓу улогата на пазарот и државата во општествено–економскиот развој на земјата“. Така основачите, универзитетскиот професор Крсте Шајноски и финансискиот аналитичар Алек Манев, го објаснуваат својот мотив за да стартуваат ваков […]

Прочитај повеќе