Основни училишта во Р. С. Македонија е веб сајт кои има за цел да понуди основни податоци за сите основни училишта во нашата држава. За секое училиште ќе најдете гео-просторни координати, како и адреса и контакт и-мејл адреса, но не и телефонски број. Од почетната страна добивате пристап до сите општини преку паѓачкото мени. Под […]

Прочитај повеќе

Oд конзументи до развивачи на софтвер. Ова е целта на проектот ProgeTiiger на естонската фондација Tiger Leаp со кој се воведува програмирање во основните и средните училишта, почнувајќи уште од првото одделение. „Интересот на студентите да користат модерни технологии се зголемува секоја година. Но, промената во наставната програма да воведе интензивно компјутерско учење води кон […]

Прочитај повеќе