Во наредниот период ќе се отвори линија за помош која ќе го зголеми знаењето на родителите и децата за самозаштита, како и да ги насочи лицата кои сакаат да пријават детска порнографија на интернет, вели ИТ министерот, Иво Ивановски по состанокот на новото Советодавно тело за заштита на деца и млади од нелегални содржини на […]

Прочитај повеќе