Конечно Македонија ќе добие национален безбедносен тим за справување со компјутерски инциденти (CIRT). Овој тим би требало да даде поголема доверба кон владини веб сервиси, но и да стави крај на бројните пробиви, дифејсирања и други злоупотреби на .gov сајтови. „За воспоставување на Национален CIRT ќе се формира меѓуресорска група со претставници од различни државни […]

Прочитај повеќе