Фактот дека снемува IPv4 адреси не е нов и очигледно е дека се потребни повеќе IP адреси. IPv4 протоколот овозможува само 4 милијарди, но веќе денес на планетата има околу 5,5 милијарди мобилни телефони. На светот му се потребни повеќе  IP адреси, како што беше предвидено уште во 1996 година кога е дизајниран IPv6 протоколот. […]

Прочитај повеќе