Нашето постојано присуство на друштвените мрежи го условува нашето постојано споделување на лични податоци. Затоа се поставува прашање дали сме свесни колку всушност споделуваме? Дали сакаме да бидеме Facebook шпиунирани?

Прочитај повеќе