Европа најверојатно ќе го отфли контроверзниот трговскиот договор ACTA. Во најновиот извештај на европските надзорници на корисничката приватност (EDPS) се вели дека ACTA има „несакани последици“ врз индивидуалните права. EDPS вели дека на трговскиот договор му недостасува прецизност околу мерките кои ќе ги преземе за заштита на интелектуалната сопственост. Напротив, постои страв дека ќе се […]

Прочитај повеќе