Како мала диверзија на новостите деновиве за згаснувањето на Facebook, овојпат сакам да зборнам малку за Social Media Customer Relationship Management или во превод „Менаџмент на односите со потрошувачи на друштвените мрежи“. Најверојатно веќе сте запознаени со поимот CRM – Customer Relationship Management или менаџмент на односи со потрошувачи. Овој поим се однесува на воспоставување на […]

Прочитај повеќе