Граѓаните ќе бидат посигурни доколку можат да проверат дали луѓето кои ги избраа ги информираат за тоа што работат и како работат. Ова е реченица од говорот „

Прочитај повеќе