Апликациите што ги искористуваат информациите од вашите Facebook Timeline се множат како зајци. Овој пат не се работи за Halloween застрашување како со случајот на Take This Lollypop или за интересна видео презентација на вашиот Facebook Timeline. Се работи за приватна компанија која сака на интересен и сè уште оргинален начин да стане популарна меѓу Facebook корисниците. […]

Прочитај повеќе