Физичките лица кои неовластено тргуваат или вложуваат преку Интернет во хартии од вредност на странски пазари би можеле да се соочат со високи казни, предупредуваат Министерството за финансии и Народна банка на Република Македонија. Институциите велат дека Законот за девизно работење им забранува на физичките лица да вложуваат во акции, обврзници и други инструменти на […]

Прочитај повеќе

Facebook конечно стана фирма која јавно може да се тргува со ознака „FB“. Целта на компанијата е да соберат 5 милијарди долари. Ако успее да ги собере овие пари кои му се потребни за понатамошни инвестиции и развој, тоа ќе ја стави друштвената мрежа меѓу најголемите јавни надавања во историјата. Според експертите, вредноста на седум […]

Прочитај повеќе