Универзитет од Гент направи сферичен LCD екран кој може да се вгради во леќи за очи.  Засега предност е што целата површина на леќата е пиксилизирана, но во оваа фаза од проектот симболите кои може да се прикажуваат се слични како тие кои ги има на екранот на дигитрон. Ако се надевате на HUD екран, […]

Прочитај повеќе

Винт Церф не верува дека највлијателните компании кои владеат со Интернетот ќе останат на врвот долго време. Според него, сигурно на некој универзитет се наоѓа некоја нова идеја која ќе промени како ја користиме технологијата. „Нема ништо што може да спречи некој да направи подобра технологија од тоа што го имаме и да измисли нешто […]

Прочитај повеќе

Министерството за образование и наука (МОН) го стартуваше nauka.mon.gov.mk, портал кој е јавен регистар на научниците во Македонија, и кој овозможува и следење на развојот на кариерата на секој научник во јавните научно-образовни институции, заедно со степен за образование и класификации на научни области. Ваков регистар, кој содржи контакти и детални информации за полето на знаење, […]

Прочитај повеќе