K Computer, според “kei” што на јапонски значи 10^16-та (10 квадралиони), oдносно бројот на пресметки кои машината ќе може да ги прави, е најбрзиот суперкомпјутер во светот. Јапонскиот суперкомпјутер направен од Fujitsu Co. и наменет за јапонскиот Институт за физички и хемиски истражувања ќе биде завршен во 2012-та.

Прочитај повеќе