Отворените јавни податоци се клуч за да дознаеме што точно се случува околу нас. Од информации за најчести места за сообраќајки до информации за транспарентноста и фер однесување на властите во најразлични сфери. Македонија полека ги отвара своите податоци, досега затворени во некои институциски подруми, но иако процесот оди споро, сепак тоа што навистина фали […]

Прочитај повеќе

Европската Kомисија ја стартува Стратегијата за отворени податоци во Европа која ќе ги ослободи сите сирови податоци на кои „седи“ европската администрација. Тие информации ќе бидат ослободени за да се креираат апликации за паметни телефони, мапи, следење на сообраќај во реално време и информации за времето. Комисијата вели дека овие податоци ќе донесат приходи од […]

Прочитај повеќе

Трети декември е датумот кога се одржува годишниот хакатон за отворени податоци. Во основа ова е еднодневен настан што се одржува во разни градови во светот на кој хакерите се собираат со цел да создадат апликации и презентации од отворени јавни податоци. Последново се однесува на податоци кои ги прибрале различни државни служби (како на […]

Прочитај повеќе