За да им се помогне на лицата со оштетен вид полесно да користат компјутер, Министерството за информатичко општество, заедно со Факултетот за информациски технологии и компјутерско инженерство и Сојузот на слепите, ќе изработи синтетизатор на говор кој ќе продуцира разбирлив говор врз основа на македонскиот јазик. „Синтетизаторот на говор претставува софтверско решение кое генерира аудио […]

Прочитај повеќе