Google објави најнов извештај за транспарентност во кој се објавени сите барања од страна на државите и судовите во светот да се отстрануваат содржини од сервисите на Google, како и барања за кориснички податоци. Според последниот извештај за транспарентност, кој важи за од jануари до jуни, ваквите барања од страна на државите и судовите се […]

Прочитај повеќе