Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) сака да ги зголеми казните за операторите бидејќи досегашните казни не биле доволно голем притисок да се подобри квалитетот на мрежата. Решението вели директорот на АЕК, Роберт Орданоски, е да се воведат мандатни казни. Овие казни се предвидени во новиот Закон за електронски комуникации. „Мандатните казни се парични и изнесуваат […]

Прочитај повеќе

Агенцијата за електронски комуникации изработи софтвер за Преглед на понуди чија цел ќе биде да ги заштити македонските корисници на телекомуникациски услуги. Според директорот на АЕК, Роберт Орданоски, благодарение на оваа услуга граѓаните сега ќе можат, со помош на унифицирани параметри и цени, на едно место, да го изберат пакетот на услуги од постоечките оператори, […]

Прочитај повеќе