Уште старите Бабилонци се обидувале да одредат што е можно поточна вредност на Пи. Пи е односот на обемот на кружницата и нејзиниот дијаметар, и е приближно 3,1415. Во чест на „Денот Пи“ (чудна коинциденција на бројки поради различното запишување на датумот 3.14) Google објави дека успешно го пресметале бројот до неговата 31,4 милијардита децимала. […]

Прочитај повеќе

Сигурно има еден куп апликации за мобилни телефони со кои може да се направат некои пресметки, но MyScript Calculator се разликува од сите нив бидејќи има тргнато во друга насока на пишување на математичките задачи и наместо обичното тапкање по тастатура, тимот на Vision Objects во својата апликација имаат овозможено рачно пишување на задачите. Поддржувајќи […]

Прочитај повеќе

Наместо да отварате апликација за дигитрон или да го користите Google.com да ви пресмета нешто, можете да го искористите вашиот прелистувач, Chrome или Firefox, и javascript команда во барот за адреси на прелистувачите, без врска дали сте онлајн, да направите некои математички калкулации.

Прочитај повеќе