Платите во ИТ секторот во Македонија можеби се едни од повисоките плати, пред се поради побарувачката на талентот во индустрија која брзо се развива. Но во споредба со светските стандарди тие плати се далеку од средината, а врвот е скоро недостижен. Во истражувањето на MyHiringClub направено со над 9.000 компании од 40 земји, кое го […]

Прочитај повеќе