Анонимни истражувачи ја креираа најдеталната, а со тоа и најимпресивната мапа на Интернет досега, јави Motherboard. Според докумените кои ги споделија истражувачите за потребите на креирањето на оваа мапа морале да хакираат 420.000 ботнет нодови, што за жал го прави мапирањето илегално. Методот кој го користеа им покажува каде, кога и што разгледуваат корисниците. Резултатите […]

Прочитај повеќе