Прилепската Академија Микросам организира конкурс за бесплатен курс за инженерски помошници во машинството. Курсот ќе започне на 21 септември и ќе се спроведува 4 месеци. Ќе се изучуваат следните предмети: инженерска математика и физика; структурна анализа; техничко цртање и моделирање; и машински елементи. Предавањата во текот на курсот ќе ги држат универзитетски професори и искусни […]

Прочитај повеќе