Fi e одличен проект на Google преку кој се овозможува WiFi телефонија, но потребни се повеќе и подобри телефони, вели Wall Street Journal. Преку Project Fi, Google овозможува телефонски повици преку WiFi мрежа кога е тоа можно. Доколку телефонот не е приклучен на WiFi, повиците одат преку операторите. Најголемиот недостаток на Project Fi е што […]

Прочитај повеќе